KUDÜS Türkçe Kaynaklar

Kudüs hakkında kaleme alınan türkçe kaynaklar

Değişim sürecinde bir Osmanlı kenti : Kudüs : (1890-1914). / Yasemin Avcı. -- Ankara : Phoenix Yayınevi

Elvis Kudüs’te : post-Siyonizm ve İsrail’in Amerikanlaşması. / Tom Segev. -- İstanbul : Bilge Kültür Sanat

Filistin’de Osmanlı postaları 1840-1914 Kudüs = Ottoman post in Palestine : 1840-1914 Jarusalem. / yay. haz. çev. şerh Kemal Giray. -- İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

Haçlı seferleri tarihi : Kudüs Krallığı ve Frank Doğu 1100-1187. / Steven Runciman ; trc. Fikret Işıltan. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu

Haçlı seferleri tarihi : Birinci Haçlı Seferi ve Kudüs krallığı kuruluşu. / Steven Runciman ; trc. Fikret Işıltan. -- Ankara : Türk Tarih Kurumu

Hazreti İsa Aleyhisselam : Kudüs’ten yükselen nur. / Berka Akyüz. -- İzmir : Rehber Yayınları

İstanbul’dan Kudüs’e bir kimlik arayışı. / Erol Haker ; çev. Natali Medina. -- İstanbul : Kitap Yayınevi,

Kadılar, kullar, Kudüslü köylüler. / Amy Singer ; yay. haz. Ayşen Anadol ; trc. Sema Bulutsuz. -- İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kudüs. / Selma Lagerlöf, 1940 ; çev. Hayrullah Örs. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı

Kudüs : 17. yüzyılda bir Osmanlı sancağında toplum ve ekonomi. / Dror Ze’evi ; çev. Serpil Çağlayan ; yay. haz. Ayşen Anadol, Hamdi Can Tuncer. -- İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Kudüs 1850-1948 : Osmanlılardan İngilizlere: ruhani birliktelikle siyasi yırtılma arasında. / Catherine Nicault ; haz. Catherine Nicault ; çev. Estreya Seval Vali. -- İstanbul : İletişim Yayınları,

Kudüs Ermeni Patrikhanesi. / Yavuz Ercan. -- 102679 -- Ankara : Türk Tarih Kurumu

Kudüs ey Kudüs / Dominique Lapierre, Larry Collins ; trc. Aydın Emeç . -- 3. bs. -- 103388 -- İstanbul : E Yayınları

Kudüs : ilk kıble. / Abdullah Çağrı Elgün. -- İstanbul : Kültür Basın Yayın Birliği

Kudüs ve Mescid-i Aksa. / Mehmed Paksu. -- 104433 -- İstanbul : Nesil Yayınları

Kudüs savaşçıları / Emin Demirel . -- 2. bs. -- İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık,

Kudüs : tarihi belge. / trc. Acar Tanlak. -- [y.y.] : İslam Konferansı Teşkilatı

Kudüs tarihin kalbi : bir gazetecinin Filistin hatıraları. / Sefer Turan. -- İstanbul : Pınar Yayınları,

Kudüs : üç aylık dış politika dergisi. / sahibi: Hamza Türkmen ; yazı iş. müd.: Kazım Sağlam ; ed. Alptekin Dursunoğlu, Ahmet Varol. -- İstanbul

Kudüs’te bir cuma günü. / M. Kamel Hussein ; çev. S. Hebel. -- 99776 -- İstanbul : Amerikan Bord Neşriyat Dairesi,

Mesih’in yaşamı : Kudüs’e girişi. / George Ford ; çev. İshak Arslan. -- Ankara : Sevgi Yayınları

Osmanlı döneminde Kudüs’teki yabancı okullar (XIX. yüzyıl). / Azmi Khouli. --2006. 149 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı
Tez danışmanı: Prof. Dr. Ziya Kazıcı

Osmanlı Kudüs’ünde loncalar. / Amnon Cohen ; çev. Nurettin Elhüseyni, Zekeriya Kurşun. -- İstanbul : Tarih Vakfı Yurt Yayınları,

Osmanlıda hayırseverlik : Kudüs’te bir Haseki sultan imareti. / Amy Singer ; çev. Dilek Şendil. -- İstanbul : Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

Paris-Kudüs yolculuğu. / François Rene de Chateaubriand ; çev. Oğuz Peltek. -- Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı,

Salahattin Eyyubi ve Kudüs'ün yeniden fethi. / Ahmed Ağırakça. -- İstanbul : Beyan Yayınları

Haçlı devletleri ve komşuları : Urfa Kontluğu, Antakya Prensliği, Trablusşam Kontluğu, Kudüs Krallığı. / P. M. Holt ; çev. Tanju Akad. -- İstanbul : Kitap Yayınevi,

Emevilerin sonuna kadar Kudüs ve Filistin. / Ali Mazak. --1989. V, 108, [1] y. : hrt. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı.
Tez danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Fayda

XVII. Yüzyılda Kudüs Merkez ve çevresinde gayrimüslim nüfus. / Hilal Çiftçi. --2005. IX, 87, [13] y. ; 30 cm. Tez (Yüksek tezi).--Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Tez danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Öz

Osmanlı yönetiminde Kudüs. / Feyza Betül Köse, doğ. 1977. --2003. VII, 158 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Tez danışmanı: Prof. Dr. Bahattin Kök

Kudüs (hukuki statüsü ve Birleşmiş Milletler) : (1947-1987). / Ümit Yardım. --1988. IV, 92 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez danışmanı: Doç. Dr. Yüksel İnan

Kudüs şehri siyasi tarihi (başlangıcından m.s. 135’e kadar) ve üç kutsal dindeki önemi. / Rahim Ay. --1997. II, 100, [22] y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Kasım İlgün

XVI. Yüzyılda Kudüs merkez ve nahiyesinde nüfus ve etnik yapı. / Emine Erdoğan. --1998. II, 133 y. ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
Tez danışmanı: Prof. Dr. Refet Yinanç

Kudüs : 1890-1914. / Yasemin Avcı. --2004. XIII, 309 s. ; 30 cm. Tez (Doktora).--Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yunus Koç

Kudüs, İznik ve İstanbul’dan da Vinci Şifresi’ne uzanan yol Hz. İsa nasıl tanrılaştırıldı. / Mehmet U. Sakioğlu. -- İstanbul : Karakutu

II. Abdülhamid döneminde Kudüs’te kilise imar ve inşa faaliyetleri. / Erdem Demirkol. --2007. 151 y. : fot., hrt., plan, belge ; 30 cm. Tez (Yüksek lisans).--Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı.

Kudüs’te Harem-i Şerif civarında yapılan kazı çalışmalarına dair teknik heyet raporu. -- [y.y. : y.y.], 2007

Kudüs’e ağıt. / Mücahit Koca. -- İstanbul : Sur

Üç kitaplı kentler = Cities of the three books Jerusalem and the holy land in 19th century photographs : 19. yüzyıl fotoğraflarında Kudüs ve kutsal topraklar. / editör Ekrem Işın ; koordinatörleer Zeynep Ögel, Gülru Tanman ; çev. Melis Şeyhun, Robert Bragner ; fot. Uğur Ataç. -- İstanbul : Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü,

Fotoğraflarla Osmanlı döneminde Kudüs. / hazırlayan Metin Balcı ; takdim Ekmeleddin İhsanoğlu ; Önsöz Halit Eren. -- İstanbul : İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)

Doğu büyüsü “ah Kudüs!”. / Ali Haydar Haksal. -- İstanbul : Pınar Yayınları,

Her müslüman’ ın ortak davası Kudüs / Yusuf el- Karadavi ; çeviri İzzet Marangozoğlu . -- 2. bs. -- 99077 -- İstanbul : Nida Yayıncılık

Üçüncü Haçlı Seferi 1191 : Aslan yürekli Richard, Selahaddin Eyyübi ve Kudüs için mücadele. / David Nicolle ; çeviren L. Ece Sakar ; illüstrasyonlar Christa Hook. -- İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Kudüs. / Pierre Loti, 1850-1923 ; çeviren H. Erdal Yalt. -- Ankara

Vesika ve fotoğraflarla Osmanlı devrinde Kudüs. / editör Ömer Faruk Yılmaz ; hazırlayanlar İlhan Ovalıoğlu...[ve öte.]. -- İstanbul : Çamlıca Basım Yayın

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi seyahatnamesi : Kütahya, Manisa, İzmir, Antalya, Karaman, Adana, Halep, Şam, Kudüs, Mekke, Medine. / Evliya Çelebi, 1093/1682 ; hazırlayan Seyit Ali Kahraman. -- İstanbul : Yapı Kredi Yayınları,

Kudüs’teki Orta Asyalı ve Hintli sufi hacılar. / Thierry Zarcone ; çeviren Berna Akkıyal. -- İstanbul : Kabalcı Yayınevi,

Eyyubiler Devleti Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün yeniden fethi. / Ali Muhammed Sallabi ; tercüme Şerafettin Şenaslan. -- İstanbul : Ravza Yayınları,

Kudüs seferi (Kutsal toprakları kurtarmak) = Gesta francorum Iherusalem peregrinantium. / Fulcherius Carnotensis ; çeviren İlcan Bihter Barlas. -- İstanbul : IQ Kültür Sanat Yayıncılık

Kudüs Tapınağı : Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlar için kutsal olan bir sitenin olağandışı tarihi. / Simon Goldhill ; çeviren İbrahim Şener. -- İstanbul : Doruk Yayımcılık,

‘Gelecek yıl Kudüs’te...’ Siyonizm’in ilk dönemi : 1895-1922. / Murat Çulcu. -- 103315 -- İstanbul : E Yayınları

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi / Kemal Erkan . -- 2. bs. -- İstanbul : Çamlıca

Kutsallığın başkenti Kudüs. / Kerim Balcı ; fotoğraf Aykut İnce. -- İstanbul : Timaş Yayınları

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi (1138-1193). / Ramazan Şeşen. -- İstanbul : Yeditepe Yayınevi,

Kudüs’teki İslâmi vakıf ve eserlerle ilgili Şam ahkam defterlerinde yer alan hükümler (1742-1830). / Elif Kanat. --2013. VI, 223 y. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans).--Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
Tez danışmanı: Dr. Murat Uluskan

Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi. / Ebubekir Subaşı. -- İstanbul : Çelik Yayınevi